Executive coaching

Tijdens een coachingstraject onderzoeken we wat je wilt bereiken en welke obstakels je tegenkomt. Daarin ontdekken we strategieën, patronen en de bijbehorende behoeftes en dilemma’s. Vaak vraagt dit om in te zien en te ervaren dat vroegere dilemma’s in het hier en nu minder vat op je hoeven te hebben. Daardoor ga je meer mogelijkheden zien.

We werken zowel met het denken (top-down) als met onze lichamelijke en emotionele reacties (bottom up). Juist deze wisselwerking maakt de werkwijze effectief. Hierbij is het volwassen ‘hier-en-nu’ perspectief de basis.

Bijvoorbeeld wanneer je:

 • Teveel wilt voldoen aan verwachtingen ten koste van jezelf
 • Meer uit jezelf wilt halen
 • Je meer ontspannen wilt voelen 
 • Het gevoel hebt niet goed genoeg te zijn
 • Beter in contact wilt zijn met jezelf 
 • Beter in contact wilt zijn met je team
 • Je meer vanuit intuïtie wilt werken
 • Beter wilt kunnen delegeren 
 • Beter wilt kunnen coachen
 • Je je meer geïnspireerd en vitaal wilt voelen
 • Onverwerkte emoties zoals rouw een plek wilt geven
 • Meer rust in jezelf wilt ervaren
 • Een burn-out wilt voorkomen

Locatie

De gesprekken vinden plaats in Amsterdam, online of ergens wandelend in de natuur.

Data

In onderling overleg

Sessies

In totaal 6 sessies van 1,5 uur

Investering

Op aanvraag

Meer over mijn werkwijze

Ik ben jarenlang opgeleid in de lichaamsgerichte psychotherapie en dat ligt ten grondslag aan hoe ik werk.

Ik deed vijf jaar Core Energetica en vier jaar Psycho Energetics in Spanje. Recentelijk heb ik de tweejarige NARM afgerond. NARM staat voor Neuro Affectief Relationeel Model (NARM). Dr. Laurence Heller ontwikkelde een werkwijze gericht op het loskomen van die oude ‘inprentingen’. Hij spreekt over overlevingsstijlen (karakterstructuren) en strategieën die ontstaan als reactie op tekorten in het invullen van de volgende basisbehoeften:

 • Verbinding: met de moeder/vader als eerste en daarmee met het eigen lichaam, emoties en met anderen.
 • Afstemming: om behoeftes te uiten, er naar uit te reiken en te vertrouwen dat er gereageerd wordt.
 • Vertrouwen: om de ander en zichzelf te vertrouwen, zodat je afhankelijkheid op een gezonde manier kunt aangaan.
 • Autonomie: dat je jezelf mag zijn, je voorkeuren en grenzen kunt aangeven zonder angst of schuldgevoel.
 • Liefde en seksualiteit: dat je je hart kunt openen en een liefdevolle relatie mag verenigen met vitale seksualiteit.

Als deze basisbehoeften onvoldoende worden ingevuld door je verzorgers, levert dit een ‘dilemma’ op. Als je je behoefte blijft uiten, wordt je steeds teleurgesteld. Als je het niet doet, krijg je niet wat je nodig hebt. Om uit het dilemma te ontsnappen ontwikkelen we een ‘overlevingsstijl’ of strategie. Op dat moment is dat de beste oplossing. Maar later in ons leven zijn we hier – vaak onbewust – zo aan gehecht dat het ons onvrij maakt. We worden erdoor gehinderd om op een eigen manier om te gaan met de uitdagingen en verlangens in ons leven.

Locatie

De gesprekken vinden plaats in Amsterdam, online of ergens wandelend in de natuur.

Data

In onderling overleg.

Sessies

In totaal zes sessies van anderhalf uur.

Investering

Op aanvraag. Ik hanteer zowel een particulier als een zakelijk tarief.

Mogelijke vergoeding en registratie bij particulier tarief 

Omdat ik geregistreerd ben wordt lichaamsgerichte psychotherapie door veel zorgverzekeraars gedeeltelijk of volledig vergoed. Daarvoor heb je wel een aanvullende zorgverzekering nodig.

Als je hier op klikt kun je zien wat de vergoedingen zijn.Ik ben geregistreerd bij de SBLP, Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgerichte (Psycho)therapeuten en het RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

KvK-nummer                       :   30238643

Klachten

Vanzelfsprekend hoop ik dat de sessie aan je wensen voldoet. Tijdens de eerste sessie stemmen we het doel af en maken we praktische afspraken. Bij vragen of klachten hoop ik dat je dit rechtstreeks met me bespreekt en dat we tot een goede oplossing kunnen komen.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je met de klacht terecht de SBLP.

Het klachtenrecht is vastgelegd in de wet Wkkgz.

Scroll to Top
Scroll to Top